TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


PZU FIZ Akord

Expander

  • Stopa zwrotu od początku funduszu 12,12%
  • Fundusz absolutnej stopy zwrotu - pozwala generować zyski niezależnie od koniunktury.
  • Unikalna strategia inwestycyjna, zarówno pod względem konstrukcji, jak i dopuszczalnych lokat.
  • Rygorystyczne podejście do ryzyka. Wykorzystanie wielu mechanizmów ograniczających ryzyko.
Złóż wniosek Warunki

Fundusze inwestycyjne

NN Investment Partners

  • możesz inwestować w fundusze inwestycyjne
  • odkładać na emeryturę w ramach IKE
  • odkładać na emeryturę w ramach IKZE
  • sprawdź już dziś!

Produkty polecane